FlowerFull Consultancy

Sterk in duurzame oplossingen voor bloembollen

  • Home
  • Nieuws
  • Op zoek naar alternatieven voor Actellic? Er zijn mogelijkheden

Onderzoek naar bestrijdingsmogelijkheden van insecten en mijt plagen in bloembollen heeft al een aantal bruikbare alternatieven voor Actellic opgeleverd. 
Hieronder enkele publicaties.

Plagen in bewaarruimten

- Cor Conijn; Gewijzigde luchtsamenstelling bestrijdt ongedierte in bloembollenbewaarcel. Gewasbescherming jaargang 37, nummer 1, januari 2006: 1-7.

Tulpengalmijt

  • Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.; Mijtplagen in bloembollen milieuvriendelijk aangepakt Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008.
  • C.Conijn en A. van de Lans. Dompelen of gassen werken goed tegen tulpengalmijt . BloembollenVisie 5 juli 2007, nummer 118; blz 23.

Galmijt symptomen

Tulpengalmijt mijt bol plant bloem

Effect van de mate van bolaantasting

Onder de bruine huid van de tulpenbol is de bolrok geheel of plaatselijk dof crème en/of paarsrood van kleur. Bij zware aantasting zijn alle bolrokken aangetast, de bollen slap, gekrompen en lichter in gewicht.
1.Licht aangetaste bollen geven een normale plant met kans op bloemsymptomen zoals witte streperige vlekjes op de bloemblaadjes.
2.Matig aangetaste bollen bewortelen traag en geven een iele plant.
3.Zwaar aangetaste bollen worden slap, vormen geen wortels en komen niet op. Soms blijft de spruit opgevouwen in de bolneus steken

Bollenmijt

  • Kok, H., Conijn, C. and Aanholt, H.V. 2008. An improved hot water treatment (HWT) for controlling nematodes and mites in Oriental lilies. Presented at the 10th International. Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials. 20-24 April 2008, Lisse, The Netherlands.
  • Cor Conijn, Paul van Leeuwen en John Trompert ; Droge bewaring en heetstook tegen bollenmijt Zantedeschia. BloembollenVisie 13 april 2006, nummer 86: 21.

Trips

  • Conijn, C.G.M.; Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A; Voorkom dat trips de holkamer in komt BloembollenVisie (2007)119. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21
  • Conijn, C.G.M.; Kogel, W.J. de; Nieuw gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong tegen gladiolentrips gevonden. Wageningen : Plant Research International, 2007.

Wolluis

  • Cor Conijn; Stappenplan aanpak wolluis bij warme bewaring : onderzoek iris. BloembollenVisie 2003.:18-19.