FlowerFull Consultancy

Sterk in duurzame oplossingen voor bloembollen

  • Home
  • Over FlowerFull Consultancy

Over FlowerFull Consultancy

FlowerFull Consultancy is een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven die werken met bloembollen. Met meer dan 40 jaar ervaring kan Cor Conijn u van dienst zijn met;

  •  onderzoek
    Diagnostiek op bloembollen
  •  advies 
    Over ziekten en plagen

Cor Conijn heeft ervaring in onderzoek, diagnostiek en voorlichting. Deze ervaring heeft hij opgedaan bij het laboratorium voor Bloembollenonderzoek en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-Wageningen Universiteit) waar hij werkte op de afdeling diagnostiek en later als zelfstandig onderzoeker. Als onderzoeker was hij gespecialiseerd in bloembollenziekten en alternatieve bestrijding van aaltjes, insecten en mijten. De titels van de publicaties kunt u vinden bij publicaties.

Als voorlichter buitenland en coördinator tentoonstellingen bij het Internationaal Bloembollen Centrum (IBC) heeft hij zijn kennis gedeeld door het geven van lezingen en produceren van bloemproductie handleidingen. Bij het IBC coördineerde hij de tentoonstellingen, werkte mee aan de bloembollen- en sierteeltpromotie wereldwijd en heeft een groot netwerk in binnen- en buitenland opgebouwd.

Naast consultant van FlowerFull Consutancy is hij als bloembollenexpert actief bij de PUM-Netherland senior experts, een non-profit organisatie. PUM experts zetten zich, op vrijwillige basis, in voor MKB bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten.