FlowerFull Consultancy

Sterk in duurzame oplossingen voor bloembollen

Publicaties

Publicaties Cor Conijn 2000 - heden

 2017 Cor Conijn. Tulip diseases, shown for each growth stage. Handbook. FlowerFull Consutancy and Roodbont Agricultural Publishers BV. 150 pages.
http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/3_Tuinieren/188-580_Tulip-Diseases 

2016 Cor Conijn. Tulpenziekten, per groeistadium in beeld. Handboek van FlowerFull Consutancy en Roodbont Publishers BV. 150 pagina's.
http://www.roodbont.nl/nl/bookshop/2_Agrarisch/188-579_Tulpenziekten 

2014 Cor Conijn and Linda Conijn. Report on the ISHS’ 3rd international symposium on ‘The Genus of Lilium’. FloraCulture. June 2014:28-29.

2014 Cor Conijn and Linda Conijn. Touring horticultural businesses in China’s Fujian province. FloraCulture. July/August 2014:12-13.

2014 Cor Conijn. Naoogstbewaring beïnvloedt vaasleven lelie sterk. Vakblad voor de bloemisterij 22, 30 mei: 38-39.

2014 Cor Conijn. China geïnteresseerd in lelieveredeling. BloembollenVisie 297, 16 mei: 52-53.

2014 Cor G.M. Conijn. Lily diseases and their developments in control. proceedings of the 3rd International SYMPOSIUM on the genus LILIUM. Ed.: J.M. van Tuyl. Acta Hort. 1027, ISHS 2014, p 213-229.

2013 C.Conijn. Plagen in de bodem. Slakken en bodeminsecten. FlowerFull Consultancy brochure, 11 pagina's.

2012 C.Conijn. Het nieuwe telen van lelies. PLAMV vrije bollen produceren. FlowerFull Consultancy brochure, 17 pagina's.

2012  S. T. E. Lommen, C. G. M. Conijn, M. E. C. Lemmers, K. T. K. Pham, and M. J. D. de Kock. Mites as vector of Tulip Virus X in stored tulip bulbs. Integrated Protection of Stored Products IOBC-WPRS Bulletin Vol. 81, pp. 57-67

2011 W.Granneman and C.Conijn. Hydroponic forcing of tulip bulbs for cut flower production: cheaper and more sustainable. IBC-folder 10 pages.

2011 B.Bischops and C.Conijn, Cut flower production of Dahlias. IBC-folder 10 pages.

2011 H.Kok and C.Conijn, Producing Dutch Irises for cut flowers. IBC-folder 10 pages.

2011 J.Melchers and C.Conijn, Producing Gladioli for cut flowers. Guidlines for cut flower production. IBC-Brochure 35 pages. 

2011 C.Conijn, Producing Gladioli for cut flowers. IBC-folder 10 pages.

2010 Koster, A.T.J.; Uitermark, P.E.; Conijn, C.G.M. Ritnaaldenbestrijding in gladioolknollen Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, 2010

2010 P.van Leeuwen and C.Conijn, Growing Zantedeschia for pot plant production. IBC-folder 10 pages.

2010 P.van Leeuwen and C.Conijn, Growing Zantedeschia for cut flower production. IBC-folder 10 pages.

2010 P.van Leeuwen and C.Conijn, Producing grape hyacints (as cut flowers and pot plants). IBC-folder 10 pages.

2010 W.Granneman and C.Conijn, Producing Daffodils as  pot plants. IBC-folder 10 pages.

2010 W.Granneman and C.Conijn, Producing Daffodils for cutflowers. IBC-folder 10 pages.

2010 C Buschman and C.Conijn, Producing pot Lilies. IBC-folder 10 pages.

2009 C.Conijn, Growing tulips as pot plants. IBC-folder 10 pages.

2009 W.Granneman and C.Conijn, Producing Hyacints for cut flowers IBC-folder. 10 pages.

2009 W.Granneman and C.Conijn, Producing Hyacints as pot plants IBC-folder. 10 pages.

2009 Os, G.J. van; Bent, J. van der; Conijn, C.G.M. Organische stof en ziektewering in de sierteelt Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 22.

2008 Vreeburg, P.J.M.; Conijn, C.G.M.; Korsuize, C.A. Trips bij hyacint beter te voorkomen dan te bestrijden BloembollenVisie (2008)144. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.

2008 Kok, H., Conijn, C. and Aanholt, H.V. 2008. An improved hot water treatment (HWT) for controlling nematodes and mites in Oriental lilies. Presented at the 10th International
Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials. 20-24 April 2008, Lisse, The Netherlands.

2008 Kock, M.J.D. de; Dam, M.F.N. van; Stijger, C.C.M.M.; Conijn, C.G.M.; Geerlings, M. Verspreiding van tulpenvirus X in tulp Lisse : Wageningen UR, PPO Bloembollen, Open middag Bloembollen PPO, 2008-02-08.

2008 Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E; Ziektewering in dekzandgrond bij de teelt van lelie Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008

2008 Boer, M. de; Breeuwsma, S.J.; Lans, A.M. van der; Conijn, C.G.M.; Doorn, J. van; Pham, K.T.K.; Kok, B.J.; Korthals, G.W.Lelystad: Geïntegreerde teelt lelie Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008

2008 Kruistum, G. van; Vlaswinkel, M.E.T.; Conijn, C.G.M. Invloed van CA-bewaring op bestrijding van aardbeimijt in plantmateriaal

2008 Conijn, C.G.M.; Kogel, W.J. de; Middel tegen gladiolentrips is er, nu de toelating nog BloembollenVisie 2008 (2008)131. - ISSN 1571-5558 - p. 23.

2008 Beerling, E.A.M.; Conijn, C.G.M.; Gerritsen, L.J.M.; Kruistum, G. van;Zoeken en toetsen van nieuwe biologische bestrijders van trips. Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008

2008 Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.; Mijtplagen in bloembollen milieuvriendelijk aangepakt Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008.

2008 Elberse, I.A.M.; Boertjes, B.C.; Conijn, C.G.M.; Kruistum, G. van; Gerritsen, L.J.M.; Bouwen, I.; Zoeken en toetsen nieuwe biologische bestrijders bladluizen. Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008

2008 Conijn, C.G.M.;Biologische bestrijding in bloembolgewassen Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2008. Powerpoint presentation (professional)

2008 Boer, M. de; Conijn, C.G.M.; Doorn, J. van; Kok, B.J.; Os, G.J. van; Pennock-Vos, M.G.; Korthals, G.W.; Wijnker, J.P.M.; Geïntegreerde lelieteelt Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2007.

2007 Conijn, C.G.M.; Kogel, W.J. de; Nieuw gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong tegen gladiolentrips gevonden. Wageningen : Plant Research International, 2007.

2007 Tol, R.W.H.M. van; Conijn, C.G.M.; Wiegers, G.L.; Dan doen we het toch gewoon andersom? : lok de plaag naar de biologische bestrijder. Wageningen : Plant Research International, 2007.

2007 Stijger, C.C.M.M.; Pham, K.T.K.; Linden, A. van der; Conijn, C.G.M.; Vink, P.; Virussen in bolgewassen: overdracht door bladluizen Lisse : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2007.

2007 C.Conijn, P.Vreeburg, en A. Korsuize; Voorkom dat trips de holkamer. BloembollenVisie 19 juli 2007, nr 119; blz 20-21.

2007  C.Conijn en A. van de Lans. Dompelen of gassen werken goed tegen tulpengalmijt . BloembollenVisie 5 juli 2007, nummer 118; blz 23.

2007 Conijn, C.G.M.; Vreeburg, P.J.M.; Korsuize, C.A; Voorkom dat trips de holkamer in komt BloembollenVisie (2007)119. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.

2007 C.Conijn en A. Korsuize. Nieuwe bestrijdingsmethoden grote narcisvlieg : onderzoek narcis. BloembollenVisie 10 mei 2007, nummer 114; blz 20.

2007 I.Stijger, M.van Dam, C. Conijn en M.Geerlings. TVX: mechanische overdracht niet uitgesloten : onderzoek tulp  BloembollenVisie 10 mei 2007, nummer 114; blz 21.

2007 Aratchige N.S, I. Lesna, C.G.M. Conijn, M.R. Kant and M.W. Sabelis Ethylene induces tulip bulbs to attract predatory mites. In  thesis; Predators and the accessibility of herbivore refuges in plants. 25 January 2007, Chaper 5: 87-113.

2007  ConijnC.G.M, Linden, A. van der; Het bevorderen van natuurlijke vijanden in de boomkwekerij en de bollenteelt Entomologische Berichten 67 (2007)6. - ISSN 0013-8827 - p. 237 - 238.

2006 Cor Conijn, Paul van Leeuwen en John Trompert ; Droge bewaring en heetstook tegen bollenmijt Zantedeschia. BloembollenVisie 13 april 2006, nummer 86: 21.

2006 Conijn, C.G.M.; Breedeveld-Bulk, M.; Bulle, A.A.E.; Schimmel pakt galmijt aan, maar laat bollenmijt lopen: onderzoek mijten. BloembollenVisie 2006 (2006)84. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.

2006 Vreeburg, P.J.M.; Conijn, C.G.M.; Zuilichem, J.A.A. van; Korsuize, C.A.; Roofmijt in holkamer : goed tegen bollen- en stromijt, onvoldoende tegen trips : onderzoek hyacint. BloembollenVisie 2006 (2006). - ISSN 1571-5558.

2006 Conijn, C.G.M.; Populatiedynamica en schaderelaties van Pratylenchus penetrans bij de teelt van lelie: over ziektewering en verschillen in duin- en dekzandgrond Lisse : PPO Bloembollen, 2006

2006 Cor Conijn en André Korsuize; Nieuwe middelen beproefd voor bestrijding grote narcisvlieg. BloembollenVisie 31 augustus 2006, nummer 96: 23.

2006 Cor Conijn; Gewijzigde luchtsamenstelling bestrijdt ongedierte in bloembollenbewaarcel. Gewasbescherming jaargang 37, nummer 1, januari 2006: 1-7.

2005 Os, G.J. van; Kool, S.A.M. de; Leeuwen, P.J. van; Conijn, C.G.M.; Koster, A.T.J.; Best practices Gewasbescherming Bloembollen. Krokus, gladiool, dahlia en iris. Lisse : PPO Bloembollen, 2005.

2005 Conijn, C.G.M.; Toepassing signaalstoffen/GNO's tegen gladiolentrips in bloembolgewassen. Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, 2005

2005 M. de Boer, E. van den Ende, G. van Os, V. Bijman, R. de Werd, A.S. van Bruggen, C. Conijn, M. Breedeveld; Integrated management of soil-borne diseases in flower bulb production. SHS Acta Horticulturae 673: IX International Symposium on Flower Bulbs.

2005 Kogel, W.J. de; Baar, J.; Boertjes, B.C.; Breedeveld, M.E.; Conijn, C.G.M.; Tol, R.W.H.M. van; Mogelijkheden en beperkingen van essentiële olien voor plaagbestrijding Ede : KNPV, 2005 4e Gewasbeschermingsmanifestatie: Is het al tijd om te oogsten?, 2005-04-27

2005 C. Conijn en M. Breedeveld.; ULO-behandeling krijgt tulpen galmijtvrij. BloembollenVisie 7 juli 2005, nummer 66:22-23.

2004 Leeuwen, P.J. van; Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.; Trompert, J.P.T.; Onderzoek naar risico van bollenmijt in Zantedeschia: welke mijt geeft schade in Zantedeschia Lisse : PPO Bloembollen en Bomen, 2004.

2004 Rouwette, H.; Conijn, C.G.M.; Kok, B.J.; Vink, P.; Naar een oplossing voor onbekend wortelrot BloembollenVisie 2004 (2004)35. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.

2004 Conijn, C.G.M.; Breedeveld-Bulk, M.; Zuilichem, J.A.A. van; Dam, M.F.N van; ULO-bewaring maakt lang bewaren en galmijtbestrijding mogelijk. BloembollenVisie 2004 (2004)37. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.

2004 Lesna, I., C.G.M. Conijn, M.W. Sabelis; From Biological Control to Biological Insight: Rust-mite induced change in bulb morphology, a new mode of indirect plant defence?. XXII International Congress of Entomology, 15-21 August 2004, Brisbane Australia.

2003Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.; Zuilichem, J.A.A. van; Tulpengalmijt, binnenkort met schimmels bestreden? BloembollenVisie 21 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 20.

2003 Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.; Kogel, W.J. de; Gladiolentripsen verjagen met signaalstoffen BloembollenVisie 22 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 24

2003 Conijn, C.G.M.; Zuilichem, J.A.A. van; Overzicht onderzoek mijtpathogene schimmels tegen tulpengalmijt. Seizoen 2001 -2002 Lisse : PPO Bloembollen, 2003.

2003 Kok, B.J.; Conijn, C.G.M.; Vink, P; Californische trips oorzaak onbekend bladprobleem : onderzoek lelie

2003 Conijn, C.G.M; Alternatieve bestrijding insecten en mijten BloembollenVisie 1 (2003)2. - ISSN 1571-5558 - p. 20.

2003 C. Conijn en H. Kok; Wortelrot in lelie minder door ziektewering in grond. BloembollenVisie 9 januari 2003, nummer 1: 22.

2003 C. Conijn en  M. Breedeveld. Ritnaalden kunnen plaag vormen op oud grasland. BloembollenVisie 26 juni 2003, nummer 13: 24.

2002 C. Conijn; ULO bij hoge temperatuur bestrijdt tulpengalmijt. HoBaHo Vakwerk 76e jaargang 51/52 2002: 5.

2002 Kogel, W.J. de; Conijn, C.G.M.; Jongsma, M.A.; Tol, R.W.H.M. van.; Signaalstoffen en waardplantresistentie voor duurzame beheersing van plaaginsecten. Gewasbescherming 33 (2002)1. - ISSN 0166-6495 - p. 7.

2002 Conijn, C.G.M.; Kok, C.J Bemonster grond voor lelieteelt op zandgronden. Bloembollencultuur 113 (2002)5. - p. 10.

2001 JH Visser, CG Conijn,  A Ester, MA Jongsma, WJ de Kogel, PM Ramakers, RWHMM van Tol en JJ de Vlieger Innovaties in de beheersing van plagen. Gewasbescherming jaargang 32, nummer 2, februari 2001: 25-30.

2000 I. Lesna, C.G.M. Conijn, M. Sabelis and N.M. van Stralen. Biological control of the bulb mite, Rhizoglyphus robini, by the predatory mite, Hypoaspis aculeifer, on lilies: Predator-prey dynamics in the soil, under greenhouse and field conditions.

2000 Conijn C.G.M., J. van Aardrijk and I. Lesna. Flowerbulbs. In; Eriophyoid Mites – Their Biology, Natural Enemies and Control. E.E. Lindquist, M.W. Sabelis and J. Bruin (Editors). Elsevier Science B.V. :  3.2.12.: 651-659